Informació i condicions

Dades necessàries per a la inscripció

Nom complet, adreça postal, correu electrònic, edat, NIF i telèfon.

Condicions de participació en les activitats

  • Totes les activitats són gratuïtes i requerixen inscripció prèvia.
  • La inscripció a cada activitat es tancarà una setmana abans de la seua realització.
  • Els grups es formaran segons activitat per edats o per orde d'inscripció.
  • Els menors inscrits en les activitats hauran de participar acompanyats dels seus pares, mares o responsables adults.
  • Segons activitat, els materials elaborats en els tallers pels participants podran quedar en propietat del Museu per a exposicions temporals o de forma permanent.

Lloc de realització

Totes les activitats es desenvoluparan o iniciaran en el Museu de Paterna, plaça del Poble, 1.